Logo: Wayruro-siemen

wayruroKam­pan­jan tun­nus on way­ru­ro-sie­men. Amazo­nin sa­de­met­säs­sä ja muil­la Ame­ri­kan man­te­reen troop­pi­sil­la alueil­la siitä kas­vaa iso sa­man­ni­mi­nen puu.

Siemen on pyhä kaikkialla Andien ja Amazonin kansojen keskuudessa, niiden kansojen, jotka asuivat alueella ennen espanjalaisten tuloa. Siemenellä on maagisia ja lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Punainen symbolisoi kulttuurissamme elämää, voimaa ja lääkettä. Kun wayruro on täysin punainen, se viittaa feminiiniseen energiaan. Siemenen ollessa punamusta, se kuvaa kaiken dualistisuutta eli asioiden kaksipuolisuutta, esimerkiksi mikään ei ole ainoastaan hyvä tai paha asia. Tällöin punainen symbolisoi maskuliinisuutta ja elämää, musta feminiinisyyttä ja iäisyyttä.

Maailmankuvassamme musta kuuluu Pachakamaqille, joka antaa elämän kaikelle olemassa olevalle. Esivanhemmiltamme perimän viisauden mukaan nämä molemmat värit ovat pyhiä.

Suurissa seremonioissa, hautajaisissa, parantamisissa, kun on tanssin tai metsästämisen aika, kauniit wayruro-kaulanauhat koristavat naisia ja miehiä. Toisissa tilanteissa yksinäiset wayrurot ovat seuranamme niin pelon, yksinäisyyden, kivun kuin rakkauden hetkillä. Andien seremonioissa yhdistyvät tietyt elementit, jotka tekevät hengille, kuten APUlle, Pachamamalle, Killa Mamalle, Inki Taytalle, Qochamamalle ja Mallkille annetuista uhreista tai lahjoista mahdollisia. Wayrurojen ei pitäisi koskaan puuttua tärkeistä seremonioista tai riiteistä.

Wayruro on myös lääke, kuten lääke ymmärretään kulttuurimme mukaan. Se ei tarkoita ainoastaan jotain, mikä parantaa, vaan myös mitä tahansa sairaudelta suojelevaa asiaa.

Kir­joit­ta­ja on Juan San­tos Rodri­guez Huacan­julca, jota kan­san­sa kes­kuu­des­sa kut­su­taan cha­ka­ru­nak­si eli sil­lan­ra­ken­ta­jak­si. Hän kuu­luu Perun quec­hua-kan­saan.

Way­ru­roa käy­te­tään yhä kaik­kial­la An­deil­la py­his­sä ri­tu­aa­leis­sa ja esi­mer­kik­si lap­sil­la ran­tees­sa suo­jaa­va­na amu­let­ti­na. Huu­me­Boi­kot­ti-kam­pan­ja myi Way­ru­ro-sie­me­nis­tä teh­ty­jä ko­ru­ja vuo­si­na 2002–2004 Perun al­ku­pe­räis­kan­so­jen pe­rin­tei­den tu­ke­mi­sek­si.

Lue lisää, kuin­ka ko­kaii­nin tuo­tan­toon liit­ty­vät on­gel­mat uh­kaa­vat Perun q'ero­jen ja mui­den An­dien al­ku­pe­räis­kan­so­jen pe­rin­tei­tä.